Menu

Założenia organizacyjne Regulamin Świetlicy Rozkład przywozów i odwozów autobusów szkolnych

Założenia organizacyjne

 

1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej w  godzinach pracy rodziców przed i po lekcjach, w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, wypoczynku, nauki i zabawy.

 

2. Świetlica dysponuje jedną salą do prowadzenia zajęć oraz stołówką szkolną, które są wyposażone w niezbędne sprzęty do prowadzenia zajęć i spożywania posiłków.

 

3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.40.

 

4. W świetlicy zatrudnieni są:

  • kierownik świetlicy
  • wychowawcy świetlicy

 

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy,  kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, racjonalnego wykorzystania czasu wolnego oraz do  szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.     

6. W pracy z dziećmi wychowawcy świetlicy współpracują z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.

7. Kierownik świetlicy odpowiada za całokształt pracy świetlicy. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dbają o ogólną estetykę świetlicy i aktualną dekorację. Za sprawy związane z opieką i wychowaniem odpowiada cały zespół wychowawczy.