Menu

 • „Carpe Diem” - chwytaj dzień, chwytaj chwilę…

  16 maja Pani Krystyna Gudel w Monieckim Ośrodku Kultury objaśniała i pokazywała, jak można to zrobić dzięki poezji małych form - HAIKU/LIMERYK. W warsztatach literackich wzięły udział trzy klasy z naszej szkoły: II a (L. Kraszewska), II e (T. Turczyńska) i III b (J. Kisło). Było wiosennie, zabawnie, lekko, a jednocześnie pouczająco. Kto wie, może jego uczestnicy znajdą dla siebie przyjemność w tworzeniu takich wdzięcznych form poetyckich.

  Więcej informacji z tego wydarzenia można znaleźć klikając na poniższy link: 

  http://www.kulturamonki.pl/index2.php?idmodyf=485&tabela=stronamok

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Posłanki na XXIV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży

  Jest nam miło poinformować, że dwie nasze uczennice: Małgorzata Adamczyk (kl. III e) i Eliza Oszczapińska (kl. III c) zostały zakwalifikowane do udziału w 24 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży "Posłowie Pierwszego Sejmu Niepodległej". Sesja odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwiec bieżącego roku.

  Każdy uczestnik tegorocznej sesji SDiM musiał wykonać projekt, składający się z 6 etapów, za które łącznie można było uzyskać 28 punktów. Nasze uczennice otrzymały 22 punkty za projekt, którego bohaterem był druh ks. Dr Kazimierz Lutosławski, poseł do Sejmu Ustawodawczego 1919 r. i I kadencji 1922 r.

  Więcej informacji dotyczących projektu naszych uczennic znajduje się pod linkiem: https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2018.nsf/details.xsp?documentId=BEA137E3E6CF3954C12582630041BB03

  Serdecznie gratulujemy!

  Opiekunem projektu jest p. Eugeniusz Wojtkielewicz

 • Apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  14 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy II b pod kierunkiem p. Mieczysława Kotiuka zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu, która przeniosła wszystkich w minione wieki.

  Uroczystość przybliżyła młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji (pierwszej w Europie, a drugiej na świecie).

 • Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

  W związku z realizacją projektu „Dobry Zawód - Fajne Życie. Popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” w dniu 28 maja (poniedziałek) organizowany jest wyjazd do Białegostoku, w którym udział mogą wziąć uczniowie klas III zainteresowani kształceniem zawodowym

  Głównym celem wyjazdu będzie wizyta studyjna w jednym z białostockich przedsiębiorstw połączona z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

  Wizyta studyjna będzie świetną okazją do pokazania oferty szkoły zawodowej z innej strony - jako szkoły nowoczesnej, innowacyjnej, stwarzającej możliwości rozwoju i otrzymania „dobrej pracy”.

  Uczniowie zainteresowani wyjazdem proszeni są o zgłaszanie się do p. Anny Geniusz do dnia 22 maja 2018 r.

  Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają transport oraz catering.

  Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla uczniów klas III

  Dnia 13 czerwca 2018 r. (środa) od godziny 9.00 na terenie szkoły odbędę się bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (dotyczy ucziów ubiegających się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia).

  Na w/w badanie uczeń musi posiadać ze sobą:

  • skierowanie do Medycyny Pracy, które wydaje szkoła ponadgimnazjalna (maksymalnie 3 sztuki)
  • xero bilansu zdrowia ucznia klasy I gimnazjum (do odebrania w szkolnym Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej)

   

  Więcej informacji w Szkolnym Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej lub u pedagoga szkolnego.

   

 • Opłata za obiady szkolne

  Informujemy, że opłata za obiady szkolne w maju wynosi:

  • 54 zł (uczniowie)
  • 81 zł (nauczyciele)

   

  Opłatę za obiady należy wpłacać na podany poniżej nr konta bankowego szkoły:

  19 1240 5211 1111 0010 7412 1701

 • Informacje dla uczniów klas III dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

  Zachęcamy wszystkich uczniów klas trzecich do zapoznania się z poniższymi dokumentami zawierającymi informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

   

  W rozporządzeniu podano: sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne ocen na świadectwie, sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej).

  Rozporzadzenie_MEN_z_dnia_14_marca_2017r.(1).pdf

  • Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (Załącznik nr 1).

  Zalacznik-nr-1_2018-(1).pdf

  • Informator o szkołach publicznych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim.http://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx

  • Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych  badań lekarskich w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

  Wykaz-jednostek-medycyny-pracy-na-badania-lekarskie.pdf

  Więcej informacji udziela pedagog szkolny - p. Anna Geniusz

 • Targi Edukacyjno - Zawodowe

  Dnia 24 kwietnia uczniowie z klas III naszego gimnazjum uczestniczyli w Targach Edukacyjno - Zawodowych zorganizowanych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr i Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny. Targi odbyły się na Stadionie Miejskim w Białymstoku w ramach realizowanego projektu „Dobry Zawód - Fajne Życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców.

  Podczas spotkania uczniowie  zapoznali się z ofertą kształcenia kilkunastu szkół branżowych i techników z naszego regionu oraz poznali zawody, które mogliby wykonywać w przyszłości. Nauka w tych szkołach nie wyklucza dalszego kształcenia na studiach i daje coś więcej niż ogólne wykształcenie - konkretny zawód, z którym w przyszłości łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym oraz odwiedzenia strony: https://www.dobryzawod.pl/

 • II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

  W dniach 16-20.04.2018r. odbyło się kolejne Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach programu Erasmus+. Tym razem nauczyciele wszystkich szkół pratnerskich odwiedzili Słowenię. Gospodarzem tej wizyty była szkoła Srednja sola w Domzale, kilkunastotysięcznej miejscowości położonej w malowniczym krajobrazie Alp, w okolicach stolicy państwa - Lublany.

  Trzydniowy pobyt poświęcony był na:

  • poznanie szkoły, zasad jej funkcjonowania, kadry pedagogicznej, pracowni oraz pracy uczniowskiej;
  • warsztaty i prezentacje "dobrych praktyk" obrazujących korelację edukacji szkolnej z edukacją muzealną;
  • wizyty w muzeach w Domzale i Lublanie, np. Muzeum Słomianych Kapeluszy, Muzeum Narodowe Historii Współczesnej, Muzeum Fotografii, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Alpejskie oraz Muzea Zamkowe;
  • zwiedzanie urokliwych miejsc w Alpach Julijskich w dolinie rzeki Sawa, np. jezioro Bled, wodospad Savica;
  • ustalenie szczegółów utworzenia i funkcjonowania strony internetowej naszego projektu;
  • uszczegółowienie zadań i przygotowań do kolejnej wizyty, która odbędzie się na Węgrzech na przełomie września i października 2018 r.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

 • Wyjazd na Targi Edukacyjno-Zawodowe

   

  Jutrzejszy wyjazd na Targi Edukacyjno - Zawodowe do Białegostoku sprzed budynku szkoły o godz. 845

  Planowany powrót około godz. 1300

  Prosimy wszystkich o punktualne przybycie i zabranie ze sobą Karty Zgłoszenia oraz Oświadczenia.

   

 • Harmonogram Egzaminu Gimnazjalnego 2018

   

  18 kwietnia 2018 r. (środa)  - Część Humanistyczna

  Histora i WOS - godz. 900 (60 minut)

  Język polski - godz. 1100 (90 minut)

   

  19 kwietnia 2018 r. (czwartek) - Część Matematyczno - Przyrodnicza

  Przedmioty Przyrodnicze - godz. 900 (60 minut)

  Matematyka - godz. 1100 (90 minut)

   

  20 kwietnia 2018 r. (piątek) - Język Obcy Nowożytny

  Poziom podstawowy - godz. 900 (60 minut)

  Poziom rozszerzony - godz. 1100 (60 minut)

 • Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Gimnazjach

  10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Białymstoku odbyło się uroczyste Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 w którym udział wzięli również przedstawiciele naszej szkoły. Podczas spotkania kilkuset uczniom wręczono zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego. Nasze gimnazjum może poszczycić się czworgiem wychowanków, którzy znaleźli się w tym zaszczytnym gronie. Należą do nich: Antonina Szwarc - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego i Matematyki, Jakub Tarasiuk - Lauteat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii i Fizyki, Natalia Kościuk - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, Kinga Moniuszko - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego.

  Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich rodzicom !!!

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

   

 • Opłata za obiady szkolne

  Informujemy, że opłata za obiady szkolne w miesiącu kwietniu wynosi:

  • 45 zł (uczniowie)
  • 67,50 zł (nauczyciele)

   

  Opłatę za obiady należy wpłacać na podany poniżej nr konta bankowego szkoły:

  19 1240 5211 1111 0010 7412 1701

 • Życzenia Świąteczne

 • Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

  W dniach 19 i 26 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach realizowanego projektu „Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.”

  "Cybernauci" to projekt szkoleniowy realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas, a jego głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

   

 • Siatkarki UKS ”Olimpik” Mońki srebrnymi medalistkami Mistrzostw Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej młodziczek

  W ubiegłą niedzielę zakończyły się rozgrywki młodziczek o Mistrzostwo Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej. Po rozegraniu 14 meczów nasze 15-letnie siatkarki uplansowały się na drugim stopniu podium, zdobywając srebrne medale. W całym sezonie uległy jedynie zespołowi BAS Białystok pokonując na swojej drodze do medalu takie zespoły jak: UKS MIKOLO Sokółka, UKS Sprint Płociczno Tartak , UKS OLIMPIK I Mońki, MOSiR Bielsk Podlaski, REKORD Zambrów. W ostatniej kolejce stoczyły bezpośrednią walkę o drugie miejsce w lidze z drużyną z Zambrowa. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 na naszą korzyść (26:24, 20:25, 15:13). Srebrny medal przypieczętowały zwycięstwem z zawodniczkami z Bielska Podlaskiego stosunkiem 2-0.

  Końcowa kolejność rozgrywek:

  • 1 miejsce KS BAS I Białystok;
  • 2 miejsce UKS Olimpik  II Mońki;
  • 3 miejsce UKS Rekord Zambrów;
  • 4 miejsce UKS Olimpik I Mońki;
  • 5 miejsce BAS II Białystok;
  • 6 miejsce MOSiR Bielsk Podlaski;
  • 7 miejsce UKS Mikolo Sokółka;
  • 8 miejsce UKS Sprint Płociczno - Tartak;

  Skład zespołu: Aleksandra Grygo (K), Roksana Puchalska (L), Katarzyna Blaszko, Julia Bogdańska, Katarzyna Chodak, Sylwia Dąbrowska, Urszula Jarocka, Dominika Łobacz, Marlena Rutkowska, Anita Stanisławczyk, Julia Szeszko, Paulina Tekień.

  Jest to drugi srebrny medal w tym sezonie zawodniczek naszego klubu. W lutym kadetki zajęły również II miejsce w tych samych rozgrywkach.

  Dziękuję wszystkim życzliwym za wsparcie i pomoc.

                                                                                                                                  Trener Katarzyna Gawędzka

 • Olimpiada Kreatywności już za nami !

  W dniach 11-14 marca we Wrocławiu, na Hali Stulecia 2 tysiące uczestników z całej Polski i kilkanaście drużyn zagranicznych m.in. z Chin, Meksyku, Ukrainy i Grecji uczestniczyło w XIII Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination. Destination Imagination jest największym na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Program DI działa w Polsce od ponad 13 lat, a zaangażowanych jest w niego prawie 200 szkół oraz 370 pedagogów. Chodzi w nim o nauczenie dzieci i młodzieży twórczego podejścia do problemów, pracy w grupie, komunikowania się i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

  Naszą szkołę na tym niezwykłym wydarzeniu reprezentowała drużyna Magnetss w składzie: Julia Pisanko, Milena Rozłucka, Kasia Kondzior, Paweł Skibicki, Michał Janczyło oraz Marcin Januszewski.

  Każda z drużyn w krótkim czasie musiała zaprezentować autorski sposób rozwiązania danego wyzwania, które zostało wybrane przez zespół kilka miesięcy temu. Wyboru należało dokonać z siedmiu dziedzin: artystycznych, społecznych, naukowych, konstrukcyjnych, technicznych, improwizacyjnych.

  Nasza drużyna przez trzy miesiące przygotowywała samodzielnie kreatywny musical przeobrażeń. Oczywiście restrykcyjne zasady Programu DI zakładały nie tylko co przedstawienie powinno zawierać, ale również fakt, iż całe ma zostać stworzone na podstawie pomysłów uczestników, a nie nauczycieli. Przygotowanie przedstawienia to główna część zmagań uczestników, ale nie jedyna. Drugia część, to Wyzwanie na Już, które jest do samego końca tajemnicą dla uczestników. Mieliśmy także okazję wziąć udział w rozmaitych warsztatach, Wyzwaniu Bliźniaczym, oglądaliśmy przedstawienia przygotowane przez inne drużyny, zwiedzaliśmy Stare Miasto we Wrocławiu oraz poznaliśmy wielu kreatywnych ludzi z Polski i całego świata! Uczestniczyliśmy w ceremonii otwarcia i zamknięcia Olimpiady DI, które były hucznymi widowiskami muzycznymi pełnymi efektów świetlnych i występów wspaniałych artystów. Przywieźliśmy dla naszej szkoły zaszczytny tytuł „Szkoły Kreatywności i Innowacji 2018”!        

  Olimpiada Kreatywności już za nami ! - Obrazek 1

  Ten wyjazd na pewno możemy uznać na udany i wyjątkowy. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej niezwykłej przygodzie. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

  Anna Rybicka

   

 • Warsztaty muzealne w ramach projektu Erasmus+

  Realizując kolejne etapy projektu Erasmus+ w dniu 2 marca zorganizowano wycieczkę do muzeów regionalnych w celu identyfikowania i oceniania istniejących praktyk związanych z angażowaniem muzeów jako partnerów edukacyjnych. Warsztaty muzealne „Malowanie/pisanie Ikon” w Muzeum Ikon w Supraślu oraz „Drukowanie książek dawniej i dziś” w Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu, w znacznym stopniu przybliżyły wiedzę na temat funkcjonowania muzeów, gromadzenia zbiorów, zintegrowania edukacji muzealnej z programami nauczania w szkołach.

   

  W najbliższym czasie, w ramach przygotowań do kolejnego projektowego wyjazdu (kwiecień 2018r. - Słowenia), uczniowie będą przygotowywać się do przeprowadzenia badań na temat: "W jaki sposób muzea etnograficzne gromadzą, przechowują i prezentują szeroką gamę przedmiotów tradycyjnej kultury ludowej”.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

 • Organizacja pracy szkoły w czasie rekolekcji

  Informujemy, że rekolekcje odbędą się w dniach 7,8,9 marca 2018 r. (środa, czwartek, piątek). Pierwsze 4 lekcje odbywają się zgodnie z rozkładem. Przerwy będą skrócone do 5 minut. Po rekolekcjach zajęć już nie będzie.

  • 1 lekcja:  800 - 845
  • 2 lekcja:  850 - 935
  • 3 lekcja:  940 - 1025
  • 4 lekcja:  1030 - 1115

   

  Od godziny 1115  będzie wydawany obiad. O godzinie 1135  wyjście klasami na mszę.

  Opiekę w drodze do kościoła sprawują nauczyciele mający w danej klasie 5 lekcję.

strona: