Menu

O projekcie Partnerzy Spotkania Projektowe Warsztaty muzealne

 

Od 1 października 2017 r. nasza szkoła realizuje 2-letni projekt z programu Erasmus +, którego tematem przewodnim jest: "Identity, Recognition, Tolerance –  School Museums  as a Way of Sharing the Cultures of the Diverse School Population" ("Tożsamość, uznanie, tolerancja - muzea szkolne jako sposób na dzielenie się kulturami różnorodnej społeczności szkolnej").

Główną ideą projektu jest stworzenie muzeum szkolnego - wirtualnego i realnego oraz wprowadzenie edukacji muzealnej do szkół. Realizowany projekt będzie miał również na celu promowanie integracji, różnorodności i niedyskryminacji w instytucjach edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, jak również ma angażować nauczycieli i uczniów w różne działania związane z muzeami.

Projekt będzie realizowany we współpracy z 7 partnerami z Unii Europejskiej tj.:

  • Włochy,
  • Bułgaria,
  • Portugalia,
  • Hiszpania,
  • Węgry,
  • Słowenia,
  • Francja.