Menu

Historia szkoły Dyrekcja szkoły Nauczyciele Dokumenty szkoły Rozkład dzwonków szkolnych

Historia szkoły

 

Idea i historia gimnazjum sięga starożytnej Grecji. Tam narodziła się tradycja pielęgnowania ciała i umysłu w instytucjach publicznych miasta-państwa zwanych "gimnasionami". Pierwsze gimnazjum w Polsce powstało w 1551r. w Pińczowie. Po I wojnie światowej w odrodzonej Polsce rozpoczęły działalność ośmioletnie gimnazja dla dzieci pomiędzy 10, a 18 rokiem życia. Od roku 1948 przestały one funkcjonować w naszym kraju. Ponownie pojawiły się w systemie współczesnego szkolnictwa od roku 1999 jako wynik kolejnej reformy oświatowej. Historia monieckiego gimnazjum zanurzona jest w krótką historię Moniek.

Na początku była... "jedynka", czyli pierwsza i najstarsza szkoła podstawowa w mieście Mońki. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach powstała w 1960r. Przybywało uczniów i nauczycieli, toteż podjęto decyzję o budowie nowego i nowoczesnego budynku szkoły przy ul. Leśnej 3. W 1971 r. miały miejsce przenosiny do tegoż budynku, a w 1976r. szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Przez 42 lata istnienia szkoły, jej uczniowie zdobywali wiedzę oraz osiągali znaczące sukcesy w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych i różnorodnych konkursach na wszelkich szczeblach. W szkole pracowało w różnych okresach około 150 nauczycieli, a jej mury opuściło około 5 tysięcy absolwentów. Mieszkańcy naszego miasta w dużej mierze do nich należą.

1.IX.1999r. to początek istnienia Gimnazjum w Mońkach, które wraz ze Szkołą Podstawową imienia Mikołaja Kopernika, tworzy Zespół Szkół. Dyrektorem Zespołu Szkół została Pani Marianna Wojtkielewicz. W pierwszym roku przyjęto 288 gimnazjalistów, a Rada Pedagogiczna Gimnazjum liczyła 27 osób z czego 16 nauczycieli to kadra z "jedynki". W latach 2001 - 2003 Gimnazjum i SP nr 1 kieruje Pani Mirosława Góralczyk. W czerwcu 2002r. Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Mońkach zakończyła swoją działalność, tak więc przestał funkcjonować Zespół Szkół. Od tego momentu samodzielne istnienie rozpoczęło Gimnazjum w Mońkach. Również w czerwcu 2002r. opuścił Gimnazjum pierwszy rocznik absolwentów w liczbie 282.

Od 1 września 2003 roku dyrektorem Gimnazjum został Zbigniew Karwowski, a jego zastępcą został pan Stefan Szydłowski. Dyrektor Karwowski pełnił tę funkcję do roku 2006, kiedy w wyborach samorządowych został wybrany burmistrzem Moniek. Od tej pory osobą kierującą placówką był pełniący obowiązki dyrektora pan Stefan Szydłowski, natomiast jego zastępcą został pan Dariusz Grabowski. W sierpniu 2007 r. odbył się konkurs  na dyrektora gimnazjum w Mońkach. Dyrektorem został pan Stefan Szydłowski, a jego zastępcą pan Dariusz Grabowski. Od sierpnia 2008 r funkcję wicedyrektora pełni pan Grzegorz Kuc.

 

mgr Joanna Kisło